Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Innominate
3255 9013 500
5873 a809
Reposted fromkostuchna kostuchna
Innominate
8430 80f3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 14 2017

Innominate
1091 71c3
Reposted byels els

October 13 2017

Innominate
3237 1abe
Już nie daje rady.
Innominate
0265 8e28
Reposted fromkodokuna kodokuna
Innominate
3135 5890
Innominate
3130 6deb

October 12 2017

Innominate
Czy ja jestem normalna skoro kiedy się kładę to błagam, żeby już się nie obudzić?
— Niestety ja
Innominate
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay

October 07 2017

Innominate

September 24 2017

3535 8e91 500
Reposted fromarathergrimreaper arathergrimreaper
Innominate
Trzymasz wszystko, a kto trzyma Ciebie, mała?
— W
Reposted fromaletodelio aletodelio
0864 619a
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine
Innominate
1431 df7d
Reposted fromsassenach sassenach
2091 cbfe
Reposted fromfukuku3 fukuku3
2075 c2f8
Reposted fromfukuku3 fukuku3
Innominate
Reposted fromFlau Flau

September 21 2017

Innominate

September 16 2017

Innominate
-Wszystko minie! - powiedział Rozum
-Wszystkie rany się zagoją! - wyszeptało Serce
-Zaczniemy żyć od nowa! - ucieszyła się Dusza
-No - no... - pomyślała Pamięć z ironicznym uśmiechem.
Reposted byblackheartgirlAdalbert67unique-wmmerryxoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl