Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Innominate
4551 6c41 500
Reposted bypkz451ki-adipati2k6
Innominate
Jego oczy... Widziałam piękniejsze, bardziej barwne, większe. Ale w jego oczach jest coś na co mogę patrzeć godzinami.
Jego głos... Słyszałam ładniejsze. Ale gdy słyszę jego głos natychmiast zapominam o świecie.
Jego uśmiech... Znam lepsze. Ale jego uśmiech przyciąga mój wzrok za każdym razem.
On cały... Znam bardziej idealnych, piękniejszych... Ale to właśnie On ma to coś. To coś co pokochałam.
Pokochałam jego lekko zmęczone oczy.
Pokochałam jego czasem zdarty głos.
Pokochałam jego szczere i nie szczere uśmiechy.
Dla mnie jest idealny.
— Twitter
Reposted bypkz451 pkz451
Innominate
4545 fa16

August 16 2017

Innominate
3286 c67a
Reposted fromepicenegod epicenegod
Innominate
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Innominate
4770 a2c6
Reposted fromsiegmunda siegmunda
Innominate
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viablackatlass blackatlass
5735 6629
Reposted fromlaluna laluna viamoai moai
4925 07de
Reposted fromsunlight sunlight
4909 19d0 500
Reposted fromsunlight sunlight
Innominate
0624 5062
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0307 c10b
5176 a77b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Innominate
Innominate
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaawaken awaken
Innominate
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viakotfica kotfica
Innominate
Innominate
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viamomost momost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl